Poptávka po poskytnutí rychlé půjčky meziročně stoupla o 38%. Zároveň se ale zvyšuje i počet žadatelů, jimž není půjčka poskytnuta. Nejčastější důvod odmítnutí ze strany bankovní a nebankovní finanční instituce je ten, že žadatel již v minulosti půjčku čerpal, ale řádně ji nesplatil.

V okamžiku žádosti o novou půjčku si finanční instituce prověřují historii klienta. V okamžiku kdy vyjde najevo, že klient již uzavřel řadu další půjček u konkurenčních finančních institucí, tak je prověřováno jak jsou tyto půjčky spláceny. Pokud spláceny nejsou a klient má již záznam v a bankovním či nebankovním registru, vyvoláto to zvýšenou opatrnost u poskytovatele půjček a často to vede k rozhodnutí půjčku neposkytnout.

Tito odmítnutí klienti ale obvykle neřeší jak splatit stávající půjčky a na raději posílají stále nové žádosti o půjčku na všechny strany. Toho se snaží využívat některé méně seriózní nebankovní finanční subjekty. Klientovi přislíbí poskytnutí půjčky s tím, že je nejprve potřeba uhradit poplatek za zprostředkování, poplatek za uzavření smlouvy nebo nějaký další druh poplatku. Po zinkasování poplatku klientovi oznámí, že mu půjčku poskytnout nemohou, ale že poplatek je nevratný. Vše je obvykle podpořeno řádně uzavřenou smlouvou o zprostředkování úvěru. Poškozený klient tak má jen minimální šanci získat zaplacený poplatek zpět.

Jedinou rozumnou obranou tak bývá prevence. Pokud žádáte o půjčku, nejprve zvažte zda ji budete schopni splácet. Pokud již nějakou půjčku máte a žádáte o další, nezapomeňte do žádosti uvést informace o první uzavřené půjčce. V případě, že nejste schopni půjčku splácet, pokuste se nejprve se stávajícím poskytovateleme dojednat odklad splácení.

V případě žádosti o novou půjčku u subjektu, který neznáte doporučujeme následující kroky:

 • Neplaťte žádné poplatky předem
 • Nepodepisujte smlouvu o zprostředkování, z které nebude jasně vyplývat závazek půjčku poskytnout.
 • Smlouvu o půjčce si vyžádejte předem a v klidu si ji nastudujte doma. Pokud Vám poskytovatel půjčky odmítne smlouvu dát k nastudování, nic nepodepisujte a najděte si jiného.
 • Vyžádat si reference a ověřte si je. Dobré je si ověřit renomé poskytovatele na internetu. Obvykle stačí zadat jméno firmy do vyhledávače Google a snadno naleznete řadu diskusních webů, kde se o Vašem poskytovateli půjček vyjadřují stávající klienti.
 • V případě jakýchkoli pochybností nebo nátlaku ze strany poskytovatele půjčky, jednání ukončete a jděte ke konkurenci.

Co je to RPSN

RPSN je zkratka, jejíž počáteční písmena znamenají roční procentní sazbu nákladů. RPSN je zjednodušeně řečeno číslo, které žadateli o půjčku nebo spotřební úvěr, řekne jak velkou část z dlužné částky, bude muset zaplatit za období jednoho roku. RPSN zahrnuje veškeré náklady, které s půjčkou souvisí, tj. splátky, poplatky za vedení účtu a další poplatky související s čerpáním půjčky.

RPSN vzniklo proto, že při uzavírání půjčky může být obtížné srovnat nabídku různých poskytovatelů. Častá je například snaha oficiálně deklarovat nízké úroky a přilákat tak klienty. Skutečnou výhodnost nebo nevýhodnost poskytnuté půjčky ale klient často zjistí až po uzavření smlouvy. Reálné náklady související s čerpáním půjčky bývají totiž značně vyšší než pouhé úroky a různé skryté poplatky mohou půjčku značně prodražit. Nejčastější jsou různé poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za vedení účtu, poplatky za výpis z úvěrového účtu ….

Hypotéční banky hlásí opětovné oživení realitního trhu a s tím spojený růst nově poskytnutých hypotéčních úvěrů. Tento růst nově poskytnutých hypoték ostře kontrastuje s výrazným zpřísněním podmínek pro žadatele o hypotéku, které v minulém roce zavedla většina hypotéčních bank. Díky výše uvedenému zpřísnění, je odmítnuta celá řada zájemců o hypotéku. Často se jedná o mladé rodiny, které bydlí v pronájmu a jejich pravidelné měsíční platby za nájemné jsou vyšší než odpovídající splátky hypotéky. Tito lidé hledají řešení jejich obtížné bytové situace a jsou ochotni přistoupit i na méně výhodné podmínky úvěru, za cenu zajištění vlastního bydlení. Toho se snaží využívat nebankovní poskytovatelé hypoték.

Nebankovní hypotéka v praxi funguje tak, že privátní firma s dostatečnou bonitou si vypůjčí finanční prostředky v bance. Tyto prostředky pak půjčí zájemci o hypotéku, který byl tou samou bankou odmítnut. Za své služby si samozřejmě účtuje úrok, který je přičten k úroku od banky. Nebankovní hypotéky jsou proto téměř vždy podstatně dražší než hypotéka v bance. Nicméně v případě, že si je žadatel jist tím, že hypotéku bude schopen dlouhodobě splácet, může se jednat o zajímavé řešení tíživé bytové situace.

Snad každý den se setkáváme s nabídkami na super výhodné rychlé půjčky, které nám různé nebankovní finanční skupiny poskytnou ještě dnes a to jen tak, bez zajištění a bez jakéhokoli ručitele. Jak je ale taková super rychlá půjčka výhodná ve skutečnosti?

Výhody takovéto rychlé půjčky bohužel začínají i končí u rychlosti poskytnutí.

Vzhledem k tomu, že tyto půjčky jsou poskytovány bez požadavku na ručení ručitelem a bez dalšího zajištění (např. nemovitostí) jsou pro poskytovatele vysoce rizikové. Tyto půjčky přímo přitahují žadatele, kteří příliš neřeší zda, budou schopnu půjčku splatit.

Vzhledem k vysoké míře rizika nesplácení se těmto rychlým půjčkám vyhýbají standardní banky a poskytují je téměř výhradně různé nebankovní finanční instituce. Proč to ale tyto firmy dělají, proč jsou ochotny tuto zvýšenou míru rizika akceptovat?

Jednoduše proto, že je po takovýchto finančních službách silná poptávka.

Velký zájem o takovéto rychlé půjčky povzbudily i restriktivní opatření bank, které v poslední době ještě zvýšily požadavky na míru zabezpečení a vyjádřily tak sníženou ochotu půjčovat. Existuje velká a stále se zvětšující skupina lidí, kteří neřeší, kolik procent zaplatí na úrocích navíc. Pro takové žadatele jsou tyto rychlé půjčky určeny.

Jaké jsou tedy konkrétní výhody a nevýhody rychlých půjček?

Výhody rychlé půjčky:

 • Velmi rychlé vyřízení půjčky. Půjčku lze často vyřídit ještě týž den, kdy je o ni zažádáno.
 • Zpravidla není požadováno potvrzení o výši příjmu.
 • Pro poskytnutí půjčky není potřeba shánět ručitele.
 • Není vyžadováno ručení nemovitostí ani jiným movitým majetkem.

Nevýhody rychlé půjčky:

 • Vysoké úročení půjčky.
 • Velmi vysoká roční procentuální sazba nákladů – RPSN.
 • Vysoké související poplatky.
 • Výše některých poplatků nemusí být na první pohled zřejmá – tzv. skryté poplatky.
 • Velmi vysoké pokuty a penále v případě nesplácení půjčky.
 • Nekompromisní přístup poskytovatelů ke klientům, které půjčku včas řádně nesplatí. Půjčka navýšená o pokuty a penále může dosáhnout výše, která je pro žadatele jen obtížně splatitelná.

Do výplaty zbývá ještě několik dnů a Vám se nedostává hotovost? Jedním z řešení může být rychlá půjčka. Vyřízení takové půjčky je obvykle opravdu velmi rychlé a často můžete získat potřebné finanční prostředky ještě týž den, kdy jste o půjčku zažádali. Proto se pro takový druh půjček vžilo označení „půjčka ještě dnes“. Takové rychlé půjčky poskytují například společnosti Home Credit, Provident nebo Ferratum Czech.

Uzavřít půjčku ještě dnes můžete například online. Stačí pomocí webového formuláře vyplnit žádost a během několika hodin Vás bude kontaktovat operátor, který s Vámi projedná detaily půjčky. V případě rychlé půjčky se nezkoumá bonita klienta ani není požadováno zajištění půjčky nemovitostí. Z tohoto důvodu je ale rychlá půjčka poskytována pouze na nižší částky v řádu jednotek až desítek tisíc. Konkrétní výši půjčky, která může být poskytnuta právě Vám, zjistíte po vyplnění následujícího online formuláře.