Co je to RPSN

RPSN je zkratka, jejíž počáteční písmena znamenají roční procentní sazbu nákladů. RPSN je zjednodušeně řečeno číslo, které žadateli o půjčku nebo spotřební úvěr, řekne jak velkou část z dlužné částky, bude muset zaplatit za období jednoho roku. RPSN zahrnuje veškeré náklady, které s půjčkou souvisí, tj. splátky, poplatky za vedení účtu a další poplatky související s čerpáním půjčky.

RPSN vzniklo proto, že při uzavírání půjčky může být obtížné srovnat nabídku různých poskytovatelů. Častá je například snaha oficiálně deklarovat nízké úroky a přilákat tak klienty. Skutečnou výhodnost nebo nevýhodnost poskytnuté půjčky ale klient často zjistí až po uzavření smlouvy. Reálné náklady související s čerpáním půjčky bývají totiž značně vyšší než pouhé úroky a různé skryté poplatky mohou půjčku značně prodražit. Nejčastější jsou různé poplatky za uzavření smlouvy, poplatky za vedení účtu, poplatky za výpis z úvěrového účtu ….

Comments

Comments are closed.