Neseriozní půjčky

Poptávka po poskytnutí rychlé půjčky meziročně stoupla o 38%. Zároveň se ale zvyšuje i počet žadatelů, jimž není půjčka poskytnuta. Nejčastější důvod odmítnutí ze strany bankovní a nebankovní finanční instituce je ten, že žadatel již v minulosti půjčku čerpal, ale řádně ji nesplatil.

V okamžiku žádosti o novou půjčku si finanční instituce prověřují historii klienta. V okamžiku kdy vyjde najevo, že klient již uzavřel řadu další půjček u konkurenčních finančních institucí, tak je prověřováno jak jsou tyto půjčky spláceny. Pokud spláceny nejsou a klient má již záznam v a bankovním či nebankovním registru, vyvoláto to zvýšenou opatrnost u poskytovatele půjček a často to vede k rozhodnutí půjčku neposkytnout.

Tito odmítnutí klienti ale obvykle neřeší jak splatit stávající půjčky a na raději posílají stále nové žádosti o půjčku na všechny strany. Toho se snaží využívat některé méně seriózní nebankovní finanční subjekty. Klientovi přislíbí poskytnutí půjčky s tím, že je nejprve potřeba uhradit poplatek za zprostředkování, poplatek za uzavření smlouvy nebo nějaký další druh poplatku. Po zinkasování poplatku klientovi oznámí, že mu půjčku poskytnout nemohou, ale že poplatek je nevratný. Vše je obvykle podpořeno řádně uzavřenou smlouvou o zprostředkování úvěru. Poškozený klient tak má jen minimální šanci získat zaplacený poplatek zpět.

Jedinou rozumnou obranou tak bývá prevence. Pokud žádáte o půjčku, nejprve zvažte zda ji budete schopni splácet. Pokud již nějakou půjčku máte a žádáte o další, nezapomeňte do žádosti uvést informace o první uzavřené půjčce. V případě, že nejste schopni půjčku splácet, pokuste se nejprve se stávajícím poskytovateleme dojednat odklad splácení.

V případě žádosti o novou půjčku u subjektu, který neznáte doporučujeme následující kroky:

  • Neplaťte žádné poplatky předem
  • Nepodepisujte smlouvu o zprostředkování, z které nebude jasně vyplývat závazek půjčku poskytnout.
  • Smlouvu o půjčce si vyžádejte předem a v klidu si ji nastudujte doma. Pokud Vám poskytovatel půjčky odmítne smlouvu dát k nastudování, nic nepodepisujte a najděte si jiného.
  • Vyžádat si reference a ověřte si je. Dobré je si ověřit renomé poskytovatele na internetu. Obvykle stačí zadat jméno firmy do vyhledávače Google a snadno naleznete řadu diskusních webů, kde se o Vašem poskytovateli půjček vyjadřují stávající klienti.
  • V případě jakýchkoli pochybností nebo nátlaku ze strany poskytovatele půjčky, jednání ukončete a jděte ke konkurenci.

Comments

Comments are closed.